Monday, 2 November 2015

ANTARA : Pertembungan Realiti dan Ilusi

Tajuk : Antara
Idea Asal : Jamilah M. Kutty
Karya: Dr. Zainal Latiff
Pengarah : Nor Faezah Khalid
Pelakon : Nuryasmin, Khairol Anwar, Yuslina Yusof, Syazrin Shahira, Ed Kota
Tempat : Panggung Pelenggam Cahaya, USM Pulau Pinang
Tarikh : 7&8 Mei 2015


Drama ini menjadi pilihan saya untuk dijadikan sebagai Projek Tahun Akhir bagi pelajar Pusat Pengajian Seni USM untuk memenuhi syarat pengijazahan. Dalam drama ini saya memilih untuk mengarahkan drama ini dengan kerjasama rakan sekelas saya, Nuryasmin sebagai pelakon yang dinilai dalam FYP ini.

Sebagai seorang pengarah, saya harus mempunyai konsep pengarahan yang tersendiri untuk membezakan bentuk kepengarahan drama yang sudah dipentaskan berkali-kali ini. Oleh itu saya menfokuskan pengarahan kali ini kepada penyakit mental atau dikenali sebagai "skizofrenia". Asasnya saya mengenengahkan konsep persembahan "bayangan" sebagai panduan dalam pembikinan drama ini. Drama ini dipersembahkan dalam bentuk realisme dan telah diolah menjadi drama sebabak.

Dari sudut setting, saya meletakkan watak utama iaitu Maria di dalam sebuah wad sakit mental. Segala aksi dan konflik hanya berlaku di dalam wad ini. Tujuan saya adalah untuk menonjolkan skizofrenia yang dialami oleh Maria dan Maria berhalusinasi dengan watak-watak yang muncul dalam ilusinya.

Saya sendiri telah membuat kajian tentang penyakit ini dan sedikit sebanyak telah membantu saya untuk membina perkembangan dalam drama ini. Saya telah menemu bual Dr. Rohana dan Dr. Iyas dari Jabatan Psikiatrik Hospital Pulau Pinang untuk mengetahui tentang penyakit mental ini serta melihat sendiri keadaan pesakit di dalam wad. Melalui pendedahan ini, ia telah membantu saya dalam pemahaman karekter, dan rekaann setting yang sesuai dengan jalan cerita dan konsep persembahan.

Saya juga telah menonton berulang kali filem yang berkaitan dengan penyakit ini seperti 'A Beautiful Mind' dan 'Soloist' sebagai rujukan saya untuk mendedahkan pengetahuan tentang penyakit ini dalam bentuk dramatik. Saya mendapati pesakit skizofrenia amat tertekan apabila mereka berinteraksi dengan halusinasinya maka saya terapkan emosi dan keadaan itu di dalam watak Maria.

Perbezaan antara dunia realiti dan ilusi Maria diperjelaskan dengan teknik pengcahayaan. Teknik ini dapat membantu penonton untuk memahami perbezaan keadaan Maria dalam bentuk teatrikal dan menjelaskan lagi perwatakan Maria.

Adegan Maria dalam realiti.

Adegan Maria sedang berhalusinasi

Keadaan Maria yang sedang tertekan dengan penderitaan.

Doktor masuk untuk memeriksa tahap kesihatan mental Maria.
Di akhir pementasan ini, banyak penonton telah memberikan respon yang positif dan dapat memahami serta menerima jalan cerita yang dipersembahkan. Walau bagaimanapun masih terdapat kekurangan dan juga penambahbaikan dalam pementasan ini. Segala teguran yang diberikan saya jadikan sebagai rujukan saya pada masa akan datang dalam menelosori bidang teater ini.

No comments:

Post a Comment